COVID – 19 ограничи изходящите международни пратки и колети

COVID -19 ограничи изходящите международни пратки и колети. Български пощи временно преустанови приемането на изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки за много страни.

Мярката се налага поради отменени полети на авиокомпаниите, както и големи забавяния в транспорта и доставката на пратки в значителен брой държави във връзка с предприетите мерки за ограничаване разпространението на коронавирус в световен мащаб. Обработката на пратките в повечето страни отнема повече време от обикновено.

Тези обстоятелства водят до невъзможност за изпълнение на параметрите на услугите и стандартите за качество. „Български пощи” ЕАД динамично следи ситуацията и търси възможности за възобновяване на спрените международни услуги. Работи се по намиране на алтернативни решения /включително замяна на авиопревози с автомобилен транспорт/, където това е възможно.

Поради мерки във връзка с COVID-19, колетите, препоръчаните и EMS пратки може да се доставят извън установените стандарти и срокове, съгласно разпоредбите в страната на местоназначение.

Към момента се приемат изходящи международни препоръчани и непрепоръчани пратки само за определени страни.