Държавата обяви, че въвежда нова мярка в подкрепа на таксиметровите превозвачи заради кризата, която беше предизвикана от коронавируса

През следващата година таксиметровите превозвачи ще плащат минималния размер на данъка към общините. Разликата ще бъде поета от държавния бюджет. Прилагането на мярката ще се осъществява съвместно с общините, отговорни за определяне на алтернативния данък, който се заплаща от таксиметровите превозвачи. Държавата ще поеме разликата между определения от общинските съвети размер на данъка до размера, заплащан за 2020 г. Съгласно Закона за местните данъци и такси, данъкът върху таксиметровия превоз на пътници може да е от 300 до 1000 лв. като общинските съвети определят конкретният размер за съответната година.