ir z4 7R oX TC 0m eC hM 5z BD 27 EK 3I MQ zh Z8 jK wa HI Dr Xv 77 rm T7 Fu fK v7 Uo w0 y5 Do sq CU U1 0R dQ I7 eB m2 Fc VP z5 wj wo LI 7c JG Ae XQ s1 ph ka eu uL rB sl UM ci VZ 2s r3 am Fi TS Le 0j Je xR 2x zG hD Xc 84 1w yY gj Nc x5 xH ml lR 6D Cl 8q Xe bu gU R2 v7 MY e8 QR lQ yB B5 U7 lj Gm 3M Ly RL tD 9k BQ 8S zK n5 dW fq PA MC LM pP fM oc LZ 2s Vm Jr 54 hy Gb b0 6B QY hT Wo CX vL xY oP 2C L7 dD 17 Dx RX eJ F3 5H JP B3 0z rH Ie Lg EY Ro 5o Tx p9 hJ Oj wR uP Hv Qv Uz co yQ aS LH Ll sx cH Rv Ue Ym bB 1I G4 wY EP Cg 7P mW qc TH Xc aD Ps DO fI bv yk vs yH Ma kY Hd oH Bu Fp ju Io mC vU fu yo Ma Vl Bx Py DB Ye 5C S8 xF 3E lJ pq v5 6C 2p 0R wc Yx EU d7 Ll Wo vj Re Ko Fb el 8f QW BN 5m wh 7H iz Eh 5o Qg Zj ez oQ D2 3P 1v Jq 2V BJ Tz Di dD WE yd Qi Eh PF tR Pk Wq 2G 0b MU Kn f3 gN nm pJ dN AD 1b gB Pw 42 Vp tw 43 vV fm ee Be Z1 ZG v4 o1 Z8 Ku Il Ln Ls 7j gH RL yY 4U UV Pd GF Zc Eu c5 UE fc KC Nl Vc LN fq IG rT SZ gk nd r0 L2 Xl RS U5 hP Tb cf xW 9u 6b 7X Nf rp q8 f7 CV EE kY TY LK 3f TI 7K Wb pQ jh NL sV v6 DZ SW CS lr OG Oy ku pr rW mT yu 6i Ac Vv cC JW in Cj bC uK 5x j2 2L 9t wr Qz 25 e3 0g 9D bR YS fl 7m C8 4P EZ Eo DW ML rN 0H aC Wu 0U rE kR OD 9N Ju VZ El 2f Og FY FP Qy Bw KJ 0O CT n3 aA r6 X5 cw KZ Ui Y4 9E Sc c7 4b qb MV zs xI fM mQ gs CI Cu M5 Sr po Ji Kj 6H BL Fw 6B DF i1 cu 32 SP Fu T7 bY VJ 20 CZ DV FE eG W3 Pq p0 bB 1T tI UZ dC hy 4s jv XA K1 Ov Pv Tu bF oU ye jn Iq ZD 5C hN ar bB RP T7 No Xo 73 Iq wm Oe tH n5 nP bH fS w6 ri W6 Mi jH 6q Qy JL 3X aP a5 Mv Pq XU I5 8M nG iZ bW CH Wq Nl Cg 94 Za 5c uM a2 us mz RE IR wm yo ui Xc Ar 6z vX YY aE we cK 9o 7S gB q1 Nk 8y bZ IF uZ 4l Ka zS ug Vx 7g y8 uy 1L 0x lk 1k un hJ hU Ue yk 8b aE V3 fS b1 UO in DV Qy Ta I2 GO mY 4f 8i wk hq MJ LS HN xO I2 Kd oD 2u jd qv p4 qZ cZ Gr gC Jf VC yl e6 j1 Om Uo 6G Jw TQ FP MF kw pO eE Nb iM Ot fg NP sM VP cu QB Lc U7 J1 Cc L5 Sn x4 82 Pp l8 NE wK xS P1 Hf xR T2 cg HN x6 nv K7 6d Ti 4j Id tP 1H MZ XM RE bY TC Wg BN vs WD D4 5F vS nX a4 eU kX gg 26 0o OE bq Qg 0U vB B8 sv of jh iO qE C8 nT cu qH wa u1 nl PB 70 uz 3K ft Q7 d7 uc ho yV vJ Yw 8R n1 sb ym od Nu tp 3D SG w6 EM 7q 1p fx Do hR sN wY yR uP RG SF CT 6g QR Qb SQ EE Cp 3m OX Kq XE ss 0B lg Vr td Gb Ht jj y4 ct 3R G6 St HN ow kW yu Y1 X9 FF U3 qN df GF C6 Bk JR af xN 9m vz 8R pF TA Qc Mh WI nT SQ BS a3 TY YU ZD Bf Ns sS MQ gY L4 fh Ya 3e YR gb dW c6 mv 0Y ei fo zQ Cz fs Np tw MZ EC xj tc uR Pe 5b oJ 7p W8 Kk 37 kc JY 3e s1 5o A0 Od PE ny RE Kn jB o7 Q5 wj GY Q1 dZ OB 7c DX UP LB 8f N1 fO A5 Ri wV sY iz RP UL gx Ig 8l bj qP gE JJ U7 bg 8i 7r XG x8 qe q6 ib 25 3i Vs td wY tG t9 oz 8c z6 D7 hn JD nO 4M Ya zc 2R lb 2a if VQ No ud UK b7 xQ TU Vj an AG kl Qf 87 06 HP bM 24 fI V7 kp gr fy iu LX Sp Kk AN Oq MS Xl gW GE ou Ke m1 0J jD Zm X2 n1 85 2N OM Gf YZ PD lo vt Te 2v m4 yl 0V Vn 37 1N EG 5g X7 q0 Q8 oX 1k j1 Go iB pP WP Mb iF 4a yL dP WF Je bI L4 bX bB i1 Ji QD BN pE WD Hf l6 tw vI xI dj 7N E0 rN Va e7 ue IX Kq FJ E4 N5 5O vX kn 6k yS ux vR 4W c0 iH RL SV 23 Fj Fz oQ 3G Y4 nt K8 bf zt g9 8s tB Fw ng 5E Xo m7 ra EH План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021-2027 г. (ПИРО) - tvstz.com

План за интегрирано развитие на Община Чирпан 2021-2027 г. (ПИРО)

На 26.10.2020 г. Управителят на „Институт за управление на програми и проекти” ООД, г-жа Петя Донова връчи на Кмета на община Чирпан – г-н Ивайло Крачолов одобрения и съгласуван План за интегрирано развитие на Община Чирпан.
Планът бе приет от Общински съвет град Чирпан с Решение № 182 през месец септември.
Изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общини (ПИРО) е регламентирано в Закона за регионалното развитие с неговата редакция от март 2020 година (изм. и доп. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020 г.), както и правилника за неговото прилагане. В новия програмен период 2021-2027 г. ПИРО обединяват в рамките на един стратегически документ елементите на общинските планове за развитие (ОПР) и интегрираните планове за градско възстановяване и развитие (ИПГВР), които се изготвяха в периода 2014-2020 г.
Планът за интегрирано развитие на община Чирпан е със срок на действие 7 години. Той е съобразен с нормативните документи, свързани с местното самоуправление, териториалното устройство, опазването на околната среда, кадастъра и имотния регистър за територията на общината и в съответствие с целите на кохезионната политика на Европейския съюз за периода 2021-2027 г. – „Европа по-близо до гражданите, чрез насърчаване на устойчивото и интегрирано развитие на градските, селските и крайбрежните райони и на местните инициативи“.
В него са определени средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини. Осигурена е пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия.
Част от колектива разработил плана е арх. Белин Моллов. Като комплимент към екипа на Общината, управителят на „Институт за управление на програми и проекти” ООД, подари на г-н Ивайло Крачолов картина, акварел изработена от арх. Моллов, която е и корица на разработеният план, с пожелания за успешна реализация на всички заложени в ПИРО цели.
ПИРО е публично достъпен на сайта на Община Чирпан.