Инфо Зона – 06 11 2020 – Преподаватели от ТрУ с награда за агроиновация