Превантивни мерки при зимни условия

Със своя заповед кметът Живко Тодоров определя превантивни мерки във връзка с предстоящия зимен сезон. Според нея при получаване на информация от Националния институт по метереология към БАН за очаквано настъпване на опасни явления, като снеговалежи, снегонавявания и обледявания е необходимо да се сведе до минимум излизането на открито и използването на моторни превозни средства.

Според заповедта на кмета управителите на търговски дружества при снеговалежи и заледявания, трябва да предприемат мерки за поддържане на проходимостта на вътрешните пътища в границата на предприятията, а собствениците на търговци обекти, учебни заведения, управителите на етажните собственици трябва да отстраняват снежната покривка и заледявания по прилежащите тротоари.

При движение по тротоари в близост да сгради следва да се наблюдава за опасност от падане на ледени висулки.

Изхвърлянето на горими предмети и отпадъци от печки да се извършва в специални съдове, поставени в близост до кофите за смет. Собственици на МПС следва да ги подготвят за придвижване при зимни условия, като проверят състоянието на отоплителната система, степен на износване на гумите, състояние на акумулатори, чистачки и фарове. Контролът по изпълнение на заповедта е възложен на секретаря на Община Стара Загора.