Наредба за стимулиране на раждаемостта предлага Община Чирпан

След няколкомесечна работа и обстоен анализ, Община Чирпан предлага проект на Наредба за реда и условията за отпускане на еднократна финансова помощ за насърчаване на раждаемостта в община Чирпан.
Предвижда се отпусканата еднократна финансова помощ за младите родители да се получава на три етапа – при раждане на детето или осиновяването му, при постъпване в детска градина и при записване на детето в първи клас.
За да кандидатстват по Наредбата, родителите трябва да имат: завършено средно или висше образование, да са с непрекъснати здравноосигурителни права, да нямат задължения към Общината и НАП, да не са осъждани.
Пълният текст на Наредбата ще бъде публикуван в сайта на Община Чирпан до края на седмицата.