Инфо Зона – 18 11 2020 – Даниела Димитрова – директор на Обществен дарителски фонд