По инициатива на кмета на Община Чирпан бяха закупени лични предпазни средства, които ще бъдат предоставени за нуждите на населението в пенсионна възраст

По инициатива на кмета на Община Чирпан бяха закупени лични предпазни средства (маски, течни сапуни и дезинфектанти за ръце), които от 26.11.2020 г. ще бъдат безвъзмездно предоставени за нуждите на населението в пенсионна възраст. Личните предпазни средства ще се доставят на всички председатели на пенсионерските клубове в града, а за селата – на кметове, кметски наместници или председатели на читалища, които ще ги раздадат на членовете.