Предстои втори етап от ремонта на Детската академия за таланти в казанлъшкото село Розово

Общинският съвет повреме на редовно заседание даде съгласието си Община Казанлък да кандидатства пред Проект „Красива България“ с предложение за вътрешен ремонт на Детска академия за развитие на таланти в село Розово.

Вторият етап от проекта за внедряване на мерки за енергийна ефективност предвижда вътрешно обновяване на сградата, подмяна на осветление, ВиК и силови инсталации в бившето ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ в Розово.
Първият етап от ремонта е завършен, като през 2020 година Община Казанлък изпълни дейности за внедряването на мерки за енергийна ефективност, подменена е старата дограма, сменена е и мълниезащитната система, ремонтиран е покривът.

По думите на общинския съветник от ГЕРБ Николай Факиров взетото решение от ОбС е много важно за розовци.

Максималната обща стойност на бюджета на проектното предложение е 228 хил.714 лв.В Бюджета на Община Казанлък за 2021 година ще бъдат предвидени разходи за съфинансиране на проекта в размер на 70% от стойността напроекта или 160 хил.100 лв. Ще бъдат предвидени и средства за осъществяване на авторски и строителен надзор, геодезическо заснемане, въвеждане в експлоатация и договори с експлоатационните дружества в размер на 6 хил.950 лв.