В готовност

ТЕЦ Ей и Ес Гълъбово е в пълна готовност за експлоатация през предстоящия зимен сезон. Най-новата и модерна въглищна централа в България има осигурени на склад 422 хиляди тона лигнитни въглища, което представлява над 150% от изисквания резерв от 280 хиляди тона. Това налично количество въглища би осигурило нормалнатаработа на централата за три седмици. 

ТЕЦ AES Гълъбово има на склад и изискваните по закон количества от течно гориво и варовик, необходим за процеса на сероочистванеЦентралата работи само с местен енергиен ресурс като годишно използва средно над 5 милиона тона български лигнитни въглища, добити в държавните Мини Марица Изток. Това представлява около 18от годишното производство на Мини Марица Изток. Така експлоатацията на ТЕЦ AES Гълъбово осигурява работа за хиляди миньори“, коментира Иван Цанков, изпълнителен директор на AES България.

Преди началото на зимния сезон тази година успешно бяха извършени плановите ремонти на енергоблоковетена централата. Ремонтите бяха осъществени при съблюдаване на най-строги противоепидемични меркисрещу разпространението на COVID-19, каквито бяха въведени и се спазват на площадката на ТЕЦ AES Гълъбово още от месец март 2020 гСлед като приключихме по план ремонтите, ТЕЦ AES Гълъбово е в оптимална оперативна готовност да задоволи нарастващото електропотребление в страната през предстоящата зима“, заяви Тодор Бележковизпълнителен директор „Експлоатация” в AES България

За първите десет месеца на 2020 г. ТЕЦ AES Гълъбово, която е най-модерната въглищна ТЕЦ в България, произведе близо 2 250 000 МВтч електроенергия, което представлява 8.4% от общото потребление за този период в страната. Това за пореден път показва ключовата роля на ТЕЦ AES Гълъбово за българската енергийна система.