Доброволческа акция в болницата в Чирпан

Млади социалисти  участваха в доброволческа акция в  МБАЛ Чирпан в Международния ден на доброволеца.  Те подреждаха легла в отделенията, разпределяха работно медицинско облекло и пренасяха дарени вещи до съответните отделения, заедно с директора на лечебното заведение  д-р Неделчо Тотев и медицински екип.

„Нашите инициативи ще продължат. Те са част от националната младежка доброволческа акция и се координират от народния представител Георги Гьоков, който заедно с директора д-р Тотев, са преценили реализирането й.”, каза  областният младежки лидер Владимир Грамовски.

В полезния труд се включиха  още Камен Мартинов и ръководителя на групата съветници Гено Генов  от Чирпан, Мирела Кичукова от Раднево и  Диана Михалева от Стара Загора. „За нас доброволчеството е мисия. Всеки избира своята роля за излизането ни от тази здравна, социална, икономическа и чисто човешка криза.”, написаха младите хора в социалната мрежа.