ОБЩИНА МЪГЛИЖ НАБИРА ПОТРЕБИТЕЛИ НА УСЛУГАТА ПО ПРОЕКТ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“

 

page1image3822816

 

Община Мъглиж обявява прием на документи на кандидати за потребители по проект „ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19“, съгласно ПРОЦЕДУРА ЗА ДИРЕКТНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ BG05FMOP001-5.001-“3.1 ТОПЪЛ ОБЯД В УСЛОВИЯТА НА ПАНДЕМИЯТА ОТ COVID-19” ,финансирана по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ.

ПРАВО ДА ПОДАДАТ ЗАЯВЛЕНИЕ ИМАТ СЛЕДНИТЕ ЛИЦА:

1. Лица без доходи или с ниски доходи под линията на бедност – хора в затруднение поради влошената икономическа обстановка в страната, хора, които поради възрастта си или налични увреждания са в по-висок риск от заразяване и неблагоприятно протичане на инфекцията.

2. Лица, поставени под карантина – без доходи или с ниски доходи под линията на бедност и нямат близки, които да им окажат подкрепа.
3. Лица, обект на социално подпомагане, за които е установена нужда от допълнителна подкрепа и в условията на извънредна епидемична обстановка, са в невъзможност да задоволят основните си жизнени потребности.

Кандидатите следва да подадат следните документи:

  1. Заявление-декларация (по образец);
  2. Пълномощно (свободен текст), за лице, което да подаде заявлението от името

    на кандидата – когато не се подава лично;

Документи ще се приемат всеки работен ден от 8,30 до 17,00 часа в сградата на Общинска администрация гр.Мъглиж-Информационен център,на адрес:гр.Мъглиж,пл.”Трети март”No32,тел.043213301

*За улеснение, документи ще се приемат и от кметствата в съответните населени места на Община Мъглиж и в Дневен център „Зорница”гр.Мъглиж.