Община Казанлък с мерки за COVID – 19

Редица конкретни финансови мерки бяха предприети от Община Казанлък в месеците на Covid – пандемията. Те са финансирани от Бюджета на Общината в параметри, които не пречат да бъдат изпълнявани всички останали нейни дейности.

Първата мярка, изискваща най – голям финансов ресурс е целевото финансово подпомягане на медиците, които работят в Covid – отделенията на Общинската болница. По решение на ОбС се подпомагат с по хиляда лева всички медици, за разлика от държавата, и извън държавното финансиране, и не само лекарите, сестрите и санитарите, но всички, които работят в Covid – отделенията. Те получават тази сума еднакво за дейността си.

Другите мерки са предназначени за хора от социалните групи в oбщина Казанлък. Още през месец май са изплатени, с решение на Общинския съвет, по 240 лева еднократна помощ, но не на всички нуждаещи се, а по определени критерии, които стигнаха до самотноживеещи възрастни хора и до самотни майки. Това са двете основно големи категории, които са подпомогнати. След това Общинският съвет освободи от наеми юридическите лица. Друга помощ е пропорционалното отпадане на патентния данък за месеците на извънредното положение.