До 12 ч. на 29 декември 2020 г. ще работи касата на отдел “Местни данъци и такси” в Гълъбово

Поради годишно приключване на 2020г., касата на „Местни данъци и такси“ ще работи до 12:00ч. на 29.12.2020г.

Плащания след този час могат да се извършват само по банков път към Общинска банка.
На 30.12.2020г. плащания могат да се извършват само по банков път към Общинска банка.
В първия работен ден на годината – 4 януари 2021 година в приходните звена на общините се извършва годишно приключване и не се работи с граждани.

От 05.01.2021г. отдел „Местни данъци и такси“ ще работи с нормалното си работно време от 09.00 часа до 17.30 часа.

Плащането на таксите може да бъде: 

 • В брой на каса – Местни данъци и такси
 • с карта, чрез ПОС терминал на каса – Местни данъци и такси
 • на касите на Easypay
 • По банков път: с код “Административни услуги” – 44 80 07

ОБЩИНСКА БАНКА АД

 

ИРМГЪЛЪБОВО

IBAN: BG16SOMB91308438008244

BIC: SOMBBGSF

 

Задълженията за местни данъци и такси към Община Гълъбово

може да внесете

 • В брой на каса – Местни данъци и такси
 • с карта, чрез ПОС терминал на каса – Местни данъци и такси
 • на касите на Easypay
 • По банков път на следната банкова сметка:

ОБЩИНСКА БАНКА АД          ИРМ ГЪЛЪБОВО

 

IBAN: BG16SOMB91308438008244     BIC: SOMBBGSF  

 необходимо е да посочите:

 • за физическите лица – трите имена и ЕГНза физическите лица
 • за юридическите лица – наименование и данъчен номер
 • размер (сума) на конкретното данъчно задължение;
 • партиден номер на имота, ако плащането е на данък сгради и такса смет;
 • период, за който се отнася плащането;

с изписване на код за вида плащане

 

Код за вид плащане Наименование
44 14 00 Патентен данък
44 21 00 Данък върху недвижимите имоти и лихви
44 22 00 Данък върху наследствата
44 23 00 Данък върху превозните средства
44 24 00 Такси за битови отпадъци и лихви
44 25 00 Данък придобиване по дарение и възмезден начин имоти и МПС
44 80 01 Такса “Технически услуги”
44 80 07 Такса “Административни услуги”