Подмяна на водопроводната мрежа в Гурково

В Гурково стартира реконструкция и подмяна на част от водопроводната мрежа в града. Това е втория етап на проекта.
Цялостно ще бъде подменена водопроводната мрежа на 15 улици в град Гурково. Чрез изпълнението на проекта ще се подобри техническата инфраструктура на населеното място, както и ефективността на използвания воден ресурс. Ще се подобри качеството и надеждността на подаването на питейна вода за всички потребители.
Реконструкцията ще бъде извършена за около един месец. Ще бъдат подменени тръби с дължина 3466 метра.