Програма общинска собственост 2021г. в Гурково

Общинска администрация град Гурково обявява, че на 22.12.2020 г. на интернет страницата на община Гурково – раздел  „Общински съвет“ секция  „Проекти на нормативни документи“ е публикуван проект „ПРОЕКТ на ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИТЕ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ В ОБЩИНА ГУРКОВО, ОБЛАСТ СТАРА ЗАГОРА ПРЕЗ  2021г.на Община Гурково.

На основание чл.26, ал.2 от ЗНА във връзка с чл.77 от АПК, в30- дневен срокот настоящото публикуване на проекта, на всички заинтересовани страни се предоставя възможност да изразят своите становища и да дават предложения по изготвения проект, в деловодството на общинската администрация на адрес:

 

Град Гурково

ул. „Княз ал. Батенберг“,  № 3,ет.3

email: gurkovo_obs@abv.bg;