„Обществена трапезария” и „Топъл обяд” ще предоставят услуги и през 2021 г.

До края на м. декември кметът на Павел баня Иса Бесоолу ще подпише договор с Агенцията за социално подпомагане за проект „Обществена трапезария“ за цялата 2021 година. Проектът на община Павел баня е сред одобрените вече 28 проекта на общини с максимален брой точки – 80. За проект „Обществена трапезария“ са кандидатствали 52 общини и Павел баня е една от одобрените. През цялата следваща година 40 лица в нужда ще получават безплатно храна, приготвена от „Домашен социален патронаж”.

В община Павел баня се подготвя и още един социален проект – „Топъл обяд в условията на COVID – 19“, където броят на предоставяните обяди ще бъде за 250 жители на общината.

Предстои и назначаване на още 12 лица, които ще обслужват 36 жители на общината по услугата „Асистенска подкрепа“. За този проект в бюджета на община Павел баня са отпуснати 144 хил. лева.

Кметът на община Павел баня Иса Бесоолу пожелава хубави празници на всички общински работници в дейност „Общинска служба за социално подпомагане“  – „Домашен социален патронаж” – гр. Павел баня и село Габарево, „Дом за стари хора” – с. Търничене, „Дневен център за стари хора” – с. Манолово, и  „Център за социална рехабилитация и интеграция на деца и възрастни” в с. Асен.