Инфо Зона – 13 01 2021 – Гергана Микова – областен управител на Стара Загора