Стартира кампания по укрепването на външните мозайки на връх Бузлуджа

Стартира кампания по укрепването на външните мозайки на връх Бузлуджа. Те са най-ценният и същевременно най-застрашеният елемент в паметника. Причината за тяхната уязвимост е лиспващото покривно покритие на сградата.

През 2020 г. в рамките на проекта „Спешни мерки за стабилизиране на мозайките на Бузлуджа“, финансиран от фондация Гети, са стабилизирани и изграден защитен навес над най-застрашените мозайки в паметника – тези от вътрешния мозаечен кръг.

Следващата стъпка е спасяването на мозайките от външния кръг. За тази цел трябва да се изгради защитно покритие и над тях.

Ще са необходми общо 64 000 лева или по 4 000 лева на мозаечен сектор.