Успешен проект на Сдружение „Бъдеще за децата“

Един от успешно реализираните проекти на Сдружение „Бъдеще за децата“ е „Социално включване чрез заетост“, чиито дейности приключиха в последните дни на 2020. Проектът бе насочен към обучение на младите хора с увреждания и осигуряване на трудовата им реализация. Каква е оценката за този проект, вижте в следващия репортаж.

Проектът бе реализиран към Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“, по приоритетна ос „ Намаляване бедността и насърчаване на социалното включване”. Целта му бе да бъде осигурена подкрепяща среда на младежи с увреждания, за формиране на трудови умения и да се създаде предпоставка за тяхната реализацияа на един по – късен етап. В рамките на проекта са създадени работилници, където младежите да формират различни умения с помощта на специалисти. След преминаване на това обучение те могат да търсят възможности за трудова реализация, поясни директорът на Сдружение „Бъдеще за децата“ Мария Гинева.

През месец април 2020 година Сдружение „Бъдеще за сецата“ получи и удостоверение за регистрация на предприятието за бисквитки. Работилничката има вече своите клиенти.