Инфо Зона – 27 01 2021 – Д-р Георги Господинов – общ.съветник от ГЕРБ: Стара Загора е спортен град, имаме нужда от голяма зала