Прекратиха предсрочно пълномощията на кмета на с.Копринка

На свое заседание  Общинската избирателна комисия в Казанлък взе решение, с което прекратява предсрочно пълномощията на Кенан  Саид като Кмет на кметство село Копринка. Комисията обезсилва Удостоверението на Саид, с което е обявен за Кмет на населеното място.

Решението е взето с 10 гласа „за“ и 2 „против“.

На заседанието на Общинската избирателна комисия вчера е докладвано, че с Решение  на Административен съд – Стара Загора, потвърдено с Решение от 03.02.2021 г. по , е отменено Решение № 252 от 15.01.2020 г. на ОИК – Казанлък, по жалба на ПП „ВМРО – Българско Национално Движение“, за отхвърляне на предсрочното прекратяване на пълномощията на Кенан Саид като кмет на кметство с. Копринка и е върната преписката на ОИК за ново произнасяне.

Съгласно цитираните решения в случая се установява, че Кенан Саид не е изпълнил и трите изисквания на чл. 41, ал. 3 от ЗМСМА. Кенан Саид не е предприел в срок необходимите действия за прекратяване на дейността си като търговец. Също така не е изпълнил и другите две изисквания на закона – не е уведомил писмено за предприетите действия председателя на Общинския съвет и Общинската избирателна комисия по прекратяване на дейността като ЕТ.

Със свое Решение 252 от 15 януари 2020 г. Общинската избирателна комисия – Казанлък, отхвърли предсрочното прекратяване пълномощията на Кенан Шакир Саид като Кмет на кметство Копринка. Осем от членовете на ОИК са гласували „против“ предсрочното прекратяване на пълномощията му, четирима са гласували „за“. С този вот преди година новоизбраният кмет на Копринка Кенан Саид запази поста си. А свикването на Общинската избирателна комисия и произнасянето й по казуса бе във връзка със сигнал, съдържащ данни за несъвместимост на кмет на кметството. Според сигнала, Кенан Саид е имал фирма ЕТ „Бамбино – Кенан Саид“, като в изискуемия едномесечен срок след избирането му за кмет на Копринка не е прекратил нейната дейност и не е уведомил Общинския съвет и членовете на ОИК за съществуващите обстоятелства, както и за предприети действия по заличаване на фирмата.

Настоящото Решение на Общинска избирателна комисия – Казанлък, подлежи на обжалване пред Административен съд – Стара Загора, в седемдневен срок от обявяването му.