Съобщение към избирателите в община Гурково

Общинска администрация Гурково уведомява, че във връзка с  изборите за Народно събрание, които ще се произведат на 04.04.2021 година гражданите могат  да подават заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 12-НС), а избирателите с увреждания  за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС). Заявленията се подават  всеки работен ден до 20.03.2021 година вкл. ,както следва:

– Общинска администрация град Гурково – за всички секции на територията на  община Гурково-  на адрес –  бул. ” Княз Александър Батенберг” № 3 – 1 етаж, стая № 1Б  – от 08.00 до 17,00 ч – тел. 0888248026

– Кметство Паничерево– секции № 004 и 005– от 08.00 до 17,00 часа – тел. 04340/2233

– Кметство  Конаре– секция № 006 – от 08.00 до 17,00 часа – тел. 04343/2260

– Кметски наместник с. Пчелиново – за Пчелиново, Лява река, Димовци – секции № 007,008 и 009  – от 08.00 до 17,00 часа – тел.0887885386

Избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето могат да подадат заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия (Приложение № 14-НС) в срок не по-късно от три дни преди изборния ден ( 31 март 2021 г. вкл.)

Образците на заявления могат да се изтеглят от интернет-страницата на община Гурково http://gurkovo.bg/page/izbori-ns-2021g-331-1.html