ВиК проекти

Европейската банка за възстановяване и развитие обяви, че ще финансира ВиК проекти в региона на Стара Загора.ВиК дружеството в Града на липите , което обслужва приблизително 326 000 души в 12 града, инвестира 52 милиона евро в модернизацията на мрежата.

Инвестиционната програма се финансира главно от безвъзмездни средства от ЕС. ЕБВР предоставя заем от 3.7 милиона евро от собствените си ресурси, както и допълнен от заем от 2.4 милиона евро от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).От банката поясняват, че водоснабдителното дружество в Стара Загора  има за цел да модернизира работата си, за да достигне стандартите, заложени в директивите на ЕС, да спести повече питейна вода и да пречиства по-големи количества отпадъчни води.

Инвестицията е  в рамките на българската рамка за финансиране на водния сектор . Към днешна дата финансирането, ангажирано по рамката, достига 20 милиона евро, от които 11 милиона евро идват от ЕБВР.

Етикети:, ,