Инфо Зона – 10 03 2021 – Румен Сомов: Не останаха вече истински бохеми