Липса на банкомати по селата

Все повече малки населени места са без достъп до пари в брой.

Заради закриването на банкови клонове и банкомати жителите им са принудени да пътуват десетки километри, за да изтеглят пари.

Наблюдава се тенденция клоновете на банките в отдалечени райони да затварят, абанкоматите да се премахват, което създава редица проблеми за местните жители. Те често са принудени да пътуватдесетки километри до съседния град, за да се сдобият с кеш. В нито едно от населените места на територията на община Опан няма банкоматни устройства  от две години, когато единствената банкова институция с офис там решила, че поддръжката на АТМ-устройството е финансово неизгодна.

Без достъп до пари в брой са най-вече райони с население предимно отвъзрастни хоракоито изпитват най-големи затруднения с придвижването до друго населено място и в същото време незнаят как да използват онлайн банкиране и дигитални услугиПроучването показва, че за по-малко от 2 години без банкомати са останали редица села*, сред 

Сред водещите причини за деинсталирането на ATM устройства обикновено са високите разходи за поддръжката им, както и стратегията на банките все по-активно да дигитализират повечето си услуги.

Тенденцията за оттегляне на банките от отдалечени райони и закриването на банкомати тревожи както жителите, така и местната власт. Парите в брой остават основно разплащателно средство, като повече от 80% от плащанията у нас са кешови. Този процент е дори още по-висок извън големите градове.