„ТЕЦ БРИКЕЛ“ ЩЕ РАЗПАЛВА ЕНЕРГОБЛОК

Водени от желанието за пълна прозрачност на нашата дейност и отговорно обществено поведение, ви информираме, че днес, 17.03, в ТЕЦ Брикел е предвидено осъществяването на дейност по разпалването на енергоблок.

При тази процедура за около 4 часа е възможно изпускане на дим с по тъмен цвят. Разпалването на блок е стандартна и безопасна процедура чрез използване на течно гориво-мазут, за която се уведомява РИОСВ и се следват стриктноразписаните правила в комплексно разрешително.

Надяваме се, тази  стандартна процедура за една топлоцентрала, работеща с въглища, да не се използва отново от определени политически лица, които се опитват вече традиционно да всяват паника в обществото, че  при евентуалното наличие на по-тъмен дим на територията на  централата се извършва нещо нерегламентирано и опасно за здравето на хората.

Желанието на  различни лица и организации да бъдат известни и да трупат съмнителни политически дивиденти, не бива да се извършва за сметка на спокойствието и нормалния начин на живот на хората в региона.

Играта със страховете на хора е най-недостойната „игра”, дори когато някой се опитва да си прави  предизборна кампания.

Брикел ЕАД е важна част от енергийната система на страната ни, работи отговорно в полза на обществото и в съответствие с всички изисквания на българските закони.