Окръжен съд – Стара Загора осъди на първа инстанция 42-годишния Стоян В., обвинен в изнасилване на дъщеря си и извършени блудствени действия с нея

С постановената си присъда Окръжен съд – Стара Загора осъдиподсъдимия Стоян В. да търпи общо четиринадесет години лишаване от свобода,при първоначален „строг“ режим.

Съдебният състав го призна за виновен в това, че:

през периода от м.май.2016 г. до м.ноември.2018 г. включително, през всеки месец от периода, с изключение на м.януари.2018 г. и м.февруари.2018 г., на неустановена дата от съответния месец, в дома си в село, находящо се в област Стара Загора, действайки при условията на продължавано престъпление, като родител на малолетната  си дъщеря, чрез използване на положение на надзор и чрез употреба на сила и заплашване, извършил действия с цел да удовлетвори полово желание без съвкупление по отношение на лице, ненавършило 14 годишна възраст – малолетната си дъщеря,  като блудството  представлява особено тежък случай. За това деяние съдът наложи наказание в размер на дванадесет години лишаване от свобода;

през периода от м.декември.2018 г. до 03.03.2019 г.,  в дома си в същото село, действайки при условията на продължавано престъпление, на неустановена дата от всеки месец от периода, общо четири пъти,  се съвкупил с лице от женски пол – със своята  низходяща сродница – дъщеря си, която не е била навършила четиринадесет години, като я е принудил към това със сила и заплашване и деянието представлява особено тежък случай. Съдебният състав определи за това престъпление подсъдимият да търпи наказание в размер на четиринадесет години лишаване от свобода;

през периода от май.2016 г. до 03.03.2019 г., на неустановена дата от всеки месец от периода, с изключение на м.януари.2018 г. и м.февруари.2018 г., действайки при условията на продължавано престъпление,  в същото село, склонявал лице ненавършило 14 годишна възраст – собствената си дъщеря, пускайки й  порнографски филми, да наблюдава виртуални полови сношения между лица от различен пол, чрез използване на положение на надзор. Наложеното му наказание е в размер на шест години  лишаване от свобода.

Окръжен съд – Стара Загора определи подсъдимият Стоян В. за извършените от него три престъпни деяния да търпи едно общо наказание от четиринадесет  години лишаване от свобода, при първоначален „строг“ режим. При изпълнение на наказанието ще бъде приспаднато времето, през което той е бил задържан.

Подсъдимият е осъден да заплати на вече непълнолетната пострадала, действаща със съгласието на своята майка, сума в общ размер на 62 000 лева, включваща обезщетения за причинени неимуществени вреди, претърпени в резултат на трите престъпни деяния.

В Окръжен съд – Стара Загора делото се разгледа по общия ред при закрити врати с оглед на обстоятелството, че повдигнатите спрямо подсъдимия обвинения са за сексуални престъпления с обект малолетно дете. В хода на съдебното производство бяха разпитани всички свидетели и вещи лица, посочени в списъка на лицата за призоваване към обвинителния акт, както и допълнително призованите по делото свидетели.

Присъдата подлежи на протестиране и обжалване в 15-дневен срок пред Апелативен съд – Пловдив.