ЦИЕС нотифициран за оценяване на лични предпазни средства в България

Център за изпитване и европейска сертификация” Стара Загора  е първият нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства в България.

Подготовката и доказването на компетентност е отнело 11 месеца и голям ресурс от време и специфична експертиза, с цел задълбочено познаване на продуктовите стандарти и стандарти за методи за изпитване, отнасящи се до обхвата.

На този етап „Център за изпитване и европейска сертификация” ЕООД е първият нотифициран орган за оценяване на лични предпазни средства в България. В Европа, най-голям брой нотифицирани органи за сертификация на лични предпазни средства има в Германия – 22, в Италия те са 13, във Франция и в Испания са по 9, в останалите държави броят им е значително по-малък. Нашето предимство пред останалите европейски органи се състои в по-достъпните цени на услугите ни, а това е важно обстоятелство за българските производители.

Сред личните предпазни средства, които можем да сертифицираме са защитни очила, лицеви екрани, средства за защита на дихателните органи, като цели маски, четвърт и полумаски, защитно облекло, защитни ръкавици, оборудване осигуряващо защита срещу падане от височина.