На 1 април, четвъртък, в 11 ч. на територията на община Гълъбово ще се проведе профилактика на сиренните системи

На 1 април, четвъртък, в 11 ч. на територията на общините Стара Загора и Гълъбово ще се проведе профилактика на сиренните системи. Проверката се извършва по предварително установения годишен график. При проверката на техническата изправност на сиренните системи ще бъде излъчен националният сигнал за тревога и националният сигнал за край на тревогата, придружен с речева информация. Всеки един от сигналите ще бъде в рамките на 2 минути, което не следва да безпокои населението.

Заедно със сирените, ще бъдат задействани и локалните автоматизирани оповестителни системи за опасност в големи обекти.

Съвременните сиренни системи на Национална система за ранно предупреждение и оповестяване (НСРПО) бяха монтирани в Стара Загора и Гълъбово по европейски проект и работят от миналата година. Съгласно изискванията, два пъти в годината на тях се прави тестова техническа проверка чрез реално задействане.