Зелени Балкани с 2 викторини за ученици от различна възраст

Природозащитната организация Зелени Балкани традиционно организира викторина за ученици с фокус, защитените животински видове и техните местообитания.
Ще бъдем благодарни, ако ни съдействате информацията да достигнем до повече преподаватели и техните ученици.
До 14 април приемаме заявки за участие за двете викторини.

Ученици от 8-ми и 9-ти клас от цялата страна могат да се включат във викторината за Натура 2000, прилепи и китоподобни. Подготвили сме онлайн презентация на 12 април от 18 ч. чрез платформата в Зуум, където може да се включи всеки желаещ и да се задават и въпроси. Повече информация за тази викторина може да научите тук:
https://greenbalkans.org/natura2000/newhorisons/bg/Natsionalna-Onlayn-viktorina-za-Natura-2000-prilepi-i-kitopodobni-za-8-mi-i-9-ti-klas-ot-tsyalata-strana.p1749

Ученици от 5-ти и 6-ти клас от териториите на дейност на проект “Светло бъдеще за черния лешояд”, могат да се включат във викторината за лешоядите. Това са училищата в общините: Община Сливен, Община Котел, Община Враца, Община Кресна, Община Благоевград, Община Струмяни, Община Симитли, Община Петрич, Община Сандански, Община Кърджали, Община Момчилград, Община Черноочене, Община Ардино,  Община Джебел, Община Кирково, Община Крумовград, Община Ивайловград, Община Маджарово, Община Стамболово, Община Любимец. Подготвили сме онлайн презентация на 13 април от 18 ч чрез платформата Зуум, където може да се включи всеки желаещ и да се задават и въпроси. Повече информация за тази викторина може да научите тук:
https://greenbalkans.org/VulturesBack/bg/Onlayn-viktorina-za-leshoyadite-nasochena-kym-5-ti-i-6-ti-klas-ot-proektnite-teritorii.p6376

За повече информация и въпроси – не се клебайте да се свържете с нас:
Анелия Павлова – e-mail: apavlova@greenbalkans.org; тел.: +359899269576