Възстановена е скъсаната дига на язовир “Хайдушко кладенче”

Община Гълъбово ремонтира дигата на язовира, чрез проект „Възстановяване и укрепване на стената на яз.“Хайдушко кладенче“ и съоръженията към нея, с цел подобряване на нейното техническо и експлоатационно състояние, защита на техническата и социална инфраструктура, както и повишаване защитата на населението от наводнения“.

Това предотвратява риска от наводнение на града при обилни валежи.

Началото на строителството е стартирано на 23.08.2019г .

На 16.03.2021г. Държавна приемателна комисия приема строежа.

Разрешението за ползване на обекта е от 31.03.2021г.

Обхват на строително-монтажните работи:

  • Реконструкция на преливника и  бързотока 
  • Укрепване на прохода над бързотока 
  • Енергогасително легло след бързотока 
  • Реконструкция на основния изпускател 
  • Възстановяване на водостока на дерето след язовирната стена 
  • Възстановяване на насипа на стената на язовира 
  • Прочистване на коритото на реката след отвеждащия канал на енергогасителя 
  • Изгребване на мъртвия обем на язовира 
  • Контролно измервателна система