Полицейски служител получи наказание за нарушаване на служебни задължения, разгласяване на лични данни и държане на боеприпаси

Общо наказание от една година и шест месеца лишаване от свобода, чието изпълнение е отложено за срок от три години, получи обвиняемият А. М., след като Окръжен съд – Стара Загора одобри споразумението, сключено между него,Окръжна прокуратура – Стара Загора и защитника му.

Обвиняемият се призна за виновен за това, че:

В периода от 22.01.2019 г. до 17.05.2019 г. в качеството си на длъжностно лице – младши автоконтрольор в Група „Пътен контрол“ на Сектор „Охранителна полиция“ към РУ гр.Казанлък при ОД на МВР гр.Стара Загора, в условията на продължавано престъпление, е нарушил 15 пъти служебните си задължения (анулиране и редактиране на фишове, с които са наложени глоби, с цел да не бъдат заплащани)и от това са настъпили немаловажни вредни последици, изразяващи се в нарушаване на обществените отношения свързани с правилното и нормалното функциониране на държавния и обществен апарат, на неговите органи (в частност органите на МВР), притежаващи властнически правомощия, като част от този апарат. За това престъпление на обвиняемия бе наложено наказание в размер на една година и шест месеца лишаване от свобода, изпълнението на което е отложено за срок от три години;

На 24.04.2019 г. в гр.Казанлък, област Стара Загора, в качеството си на длъжностно лице, е разгласил сведения от друго естество, които не са държавна тайна – лични данни (три имена, ЕГН и адрес) на едно лице, чието разгласяване е забранено със закон. Съдът наложи наказание  „пробация” за срок от 6 месеца с пробационни мерки – „Задължителна регистрация по настоящ адрес“ при периодичност два пъти седмично и  „Задължителни периодични срещи с пробационен служител“;

На 03.07.2019 г. в село, находящо се в Община Казанлък, и в гр.Казанлък държал боеприпаси за огнестрелно нарезно оръжие, без да има за това надлежно разрешение, за което престъпно деяние му бе наложено наказание лишаване от свобода в размер на осем месеца, чието изпълнение е отложено за срок от три години.

Съдът приложи разпоредбите на закона и за трите извършени престъпления наложи едно общо наказание, най-тежкото от тях – една година и шест месеца лишаване от свобода, отложено за тригодишен изпитателен срок.

Пред съда обвиняемият декларира, че съзнава написаното, разбира последствията от споразумението, съгласен е с тях и се отказва от съдебно разглеждане на делото по общия ред.

Определението, с което е одобрено споразумението, е окончателно и има последици на влязла в сила присъда.