Кампания за даряване и засаждане на 2900 фиданки в Община Мъглиж

През месец април, Община Мъглиж ще предостави безвъзмездно за засаждане фиданки с размери 40-90 см. от следните видове: Червен дъб, Явор обикновен, Бяла бреза, Черен бор и Ясен планински.

Жителите на гр. Мъглиж, желаещи да получат фиданки, които да засадят в собствен имот,  могат да се свържат с мл. експерт – еколог Г. Чавалинова – 04321/33-21, а жителите на останалите населени места – със съответното кметство.

Фиданките ще се раздават от 8 април 2021 г. до изчерпване на количествата.