От 1 май ще издават само електронни рецепти за лекарства

От 1 май медиците трябва да издават, а аптеките да изпълняват само електронни рецепти. 17 дни преди крайния срок има лекари и фармацевти, които още не са готови да изпълнят новите изисквания.

Електронната рецепта е цифров вариант на стандартната хартиена рецепта. Лекарят попълва на компютъра си и записва информация за нея в здравната карта на пациента. Електронните рецепти се изпращат по интернет в момента на написването им и по този начин целият процес по закупуването на лекарството се улеснява, а шансът за допускане на грешки намалява, защото вече не се разчита на докторския почерк. Електронна рецепта се съхранява също и на специален сървър в Националната здравна каса, чрез който единствено може да бъде изпълнена. За да се отпусне изписаното лекарство пациентът трябва да постави електронната си карта в четящо устройство в аптеката. Фармацевтът също поставя професионалната си карта в четеца.

Е-рецепти се издават за лекарства, заплащани напълно или частично от здравната каса. Въвеждането на електронна рецепта ще улесни пациентите и лекарите, защото ще даде възможност при допусната грешка при изписването на лекарствата тя да бъде отстранена веднага, без да се налага повторно посещение при лекаря, обясняват от касата. Очаква се да се подобри и контролът по предписване и отпускане на медикаменти, като те ще се следят в реално време.

Личните лекари се насърчават да преминат към електронната система за да намалят шансовете за грешки и да улеснят пациентите си. Един от недостатъците на системата е, че лекарите трябва да отделят голяма сума пари за да я въведат в практиките си и да заплатят за обучение за работа с нея. Любопитно е, че в САЩ умират по 7000 души годишно заради грешни лекарства. Много от смъртните случаи се дължат на нечетливо написани рецепти, които са били интерпретирани погрешно от фармацевтите при изпълнението на рецептата в аптеката.