Инфо Зона – 23 04 2021 – За „Великденска суматоха“ се подготвят в Шесто ОУ „Св. Никола“