Община Гурково предупреждава собствениците на пчелини и пчелни семейства територията на общината за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

Община Гурково уведомява собствениците на пчелни семейства, че Железопътна секция Бургас ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели по железопътната линия на разстояние шест метра от главна релса от двете страни с препарат Клиник 36СЛ.

Третирането ще се извърши на 17 юни 2021 г. по линията Твърдица – Гурково – Дъбово.

Ще се преустанови пръскането шест метра преди и след водни басейни, реки, водоеми, водоизточници и вододайни зони.

Активно вещество 360 г./л. глифозат, с партиден №АТА140142, дата на производство 04.02.2020 г. Вносител на продукта е КНЕ СЕРТИС ЕООД, гр. София, бул. „Евлоги Георгиев“ №102, тел. 02 8194977.

Препаратът е разрешен за употреба в Р. България с удостоверение за разрешаване предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита на Министерството на земеделието и храните №01208-ПРЗ-2/04.07.216 г. Клиник 36 СЛ не е токсичен за пчели.

Карантинен срок 30 дни, при доза 2%-4% разтвор.

За организиране провеждането на третирането отговаря лицето: Кремена Стоянова с тел. за връзка 0886 616070.

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.