Жените у нас живеят със седем години повече от мъжете

Жените у нас живеят със седем години повече от мъжете. Средната продължителност на живота при мъжете е 71 години и 1 месец, докато при жените е със 7 години по-висока – 78 години и два месеца. Това сочат данните на националната статистика.
Очакваната средна продължителност на предстоящия живот общо за населението на страната, изчислена за периода 2018 – 2020 г., е 74 години и 6 месеца , като спрямо предходния период 2017 – 2019 г. намалява.
Различната смъртност при мъжете и жените, както и сред населението в градовете и селата, определят и различната средна продължителност на живота при тези категории население.
Средната продължителност на живота на населението в градовете е с 2 години и 9 месеца по-висока отколкото на населението в селата.
Спрямо 2010 г. за населението в градовете увеличението е с година и половина, а за населението в селата – с три месеца. Очакваната продължителност на живота варира от 71 години и 8 месеца до 76 години и 7 месеца.

Жените живеят по-дълго от мъжете във всички области на страната.