Казанлък притежава патента за празник на розата

Окончателно: Патентът за Празник на розата е на Казанлък. През 1903 г. гражданите на Казанлък за първи път организирали Празник на розата. Той бил посветен освен на красотата и цветята, така също и на милосърдието. Организирани били богати изложби с рози и цветя, излети до Шипченския манастир, продавали се специално издадени картички с изгледи от Розовата долина на тема – розобер, традиционно производство на розово масло и др. Събирали се средства за бедни семейства, стари хора, сираци и за болните от туберкулоза.

Патентното ведомство издаде свидетелство за регистрация на марка с рег.номер 133543 на Община Кзанлък. Датата на регистрацията е 19.04.2021 г.Марката е Празник на розата.

Ново развитие Празникът на розата в Казанлък получава през 30 те години на ХХ в. С пускането в действие на подбалканската линия по време на Празника на розата били композирани специални влакове за посещение на Розовата долина. Издавали се специални билети с намаление които приканвали гражданите от различни краища на България да посетят Розовата долина по време на розобера, за да усетят ненадминатия аромат на рози. Милосърдието отново била главна цел на организаторите на празника на розата. Определени суми са били предоставяни за издръжка на казанлъшки деца в софийски учебни заведения.

Възстановяването на Празника на розата в Казанлък става през 1966 г., като за целта е избран специален организационен комитет.Освен това ,Община Казанлък притежава и правата на конкурса ,,Царица Роза“.Тя е марка на Европейския съюзс номер 011336187 с действие на територията на ЕС.