На 21.05.2021 г. (петък) от 9:00 часа до 17:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на община Гълъбово

О Б Я В А ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА И ОБЩЕСТВЕНОСТТА ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО СЪОБЩАВА

на засегнатото население, че на 21.05.2021 г. (петък) от 9:00 часа до 17:30 часа ще се извърши дезакаризация (обработка) на тревни площи срещу кърлежи на територията на община Гълъбово.

Тревни площи на територията на град Гълъбово:

Дом за стари хора; Дневен център за деца с увреждания; 2 ОУ „Христо Ботев“; ДГ „Радост“; ДГ „Наталия“; 1 ОУ „Паисий Хилендарски“;детска площадка „Баба Яга“; детска площадка кв. Строител; детска площадка пред блок 43; стадион „Ботев“; Младежки център; детска площадка до 2ОУ „Христо Ботев“; детска площадка „Тополите“; детска площадка „Розата“; детска площадка Бензиностанция; Гробищен парк; кв. ІІ, детска площадка „Балабанов площад“;детска площадка до Трандев; детска площадка ул. „Места“; местност „Хайдушко кладенче“; център- Пешеходна зона

Тревни площи на територията на селата от община Гълъбово:

с. Априлово- защитено жилище;  с. Априлово- център; село Разделна- център, село Великово- център;село Помощник- център; с. Главан- център; с. Главан- ДГ „Наталия“; с. Мъдрец- център; с. Искрица- център; с. Медникарово- център;  с. Обручище- център, стадион; с. Обручище- ДГ „Радост“; с. Обручище- ОУ; село Мусачево и кв. „М.Станев“- център; село Мусачево и кв. „М. Станев“- детска площадка.

Зелените площи ще бъдат обработени сСайръс 10 ЕВ. Карантинния период на препаратае 24 часа.

При контакт препарата може да причини алергична кожна реакция.

При наличие на вятър и дъжд на посочените дати, обработките на площите няма да се извършват и ще бъдат насрочени за други дати.

Община Гълъбово предупреждава жителите на град Гълъбово и селата да се въздържат от разходки в районите, които ще се обработват в часовете от 9.00 до 19.30 часа, а пчеларите да предприемат мерки за предпазване на пчелините си.

За контакти: Светла Йовчева – старши експерт „Екология и ЕК“

тел: 0418/6 89 28

Светла Петрова – старши експерт „Екология „

Тел: 0418/6 89 29