По-слабо търсене на мениджъри на високи позиции

COVID-19 доведе до по-слабо търсене на мениджъри на високи позиции в почти всички сектори у нас. IT и аутсорсинг са единствените сектори, в които търсенето на управленски кадри запазва високи нива.

Изключение правят единствено IT и аутсорсинг индустрията, където броят на отворените управленски позиции остава голям. Такива са наблюденията на водещата агенция за подбор на персонал От компанията очакват търсенето на мениджъри отново да се засили със затихването на пандемията и възобновяването на дейността на най-силно засегнатите бизнеси.

От HRS отчитат, че откриването на подходящите хора за управленски позиции се превръща във все по-голямо предизвикателство за пазара на труда у нас. Затова наскоро агенцията лансира нов HR процес, основан на доказателства и научни оценки. Услугата 360Insights се предлага за първи път в България и гарантира до 96% успеваемост при назначаването на подходящи нови служители.

Друга интересна тенденция на пазара на труда в момента, която От компанията наблюдават, е промяната на изискванията на компаниите към мениджърите, които наемат. Професионалният опит и лидерските качества винаги са били основните критерии при избора на кадри на управленски позиции. Заради пандемията обаче сред водещите изисквания се нареждат опитът в управление на отдалечени екипи и умението за задържането и мотивирането на хора.

Промяна има и в очакванията на служителите към новия им работодател. Особено в настоящата обстановка стабилността и възможността за по-дългосрочен ангажимент са водещи при избора на компания от страна на кандидатите. Все по-силно изразено изискване на служителите е и гъвкавата политика за работно време и възможността за home office.