Инфо Зона – 17 05 2021 – Гергана Микова: Не се чувствам политик, нужна е приемственост, за да вървим напред