Предварителен график за миене на улиците в гр. Стара Загора за периода от 17.05.2021 год. до 21.05.2021 год.

Понеделник –17.05.2021 год.
1 ул. „Анастасия Тошева“ от бул. „Славянски“ до ул. „Войвода С. Черногорски“
   Вторник – 18.05.2021 год.
2 ул. „Войвода С. Черногорски“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“
2 ул. „Промишлена“ от бул. „Св. Патриарх Евтимий“ до ул. „Анастасия Тошева“
 Сряда – 19.05.2021 год.
1 бул. „Цар Симеон Велики“ от ул. „Димчо Стаев“ до бул. „България“
2 бул. „България“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Петкана Захариева“
3 ул. „Алеко Константинов“ от хотел „Омега“ до бул. „България“
Четвъртък – 20.05.2021 год.
1 с. Старозагорски бани
2 ул. „Поп Минчо Кънчев“ от ул. „Дунав“ до ул. „Августа Траяна“
Петък – 21.05.2021 год.
1 ул. „Капитан Петко Войвода“ от бул. „Цар Симеон Велики“ до ул. „Калояновско шосе“
2 бул. „Славянски“ от ул. „Димчо Стаев“ до ул. „Капитан Петко Войвода