Община Гурково предупреждава собствениците на пчелини и пчелни семейства на територията на общината за предстоящо пръскане с препарати за растителна защита

Община Гурково уведомява собствениците на пчелни семейства, че ДП „Национална компания железопътна инфраструктура“ – Пловдив ще проведе наземно третиране с хербицид срещу плевели на железопътната инфраструктура(гари и спирки) на територията на УДВГД Пловдив.

Третирането на територията на гр. Гурково ще се извърши на 11.06.2021 г.

Продукт за растителна защита /препарат – ГАЛЪП СУПЕР 360. Активно вещество 360 г./л. глифозат.  ГАЛЪП СУПЕР 360 не е токсичен за пчели. Не се изисква карантинен срок.

Вносител на продукта е „НИТРОФЕРТ“ ЕООД, гр. София, ул. „Николай Хайтов“ №34.

Препаратът е разрешен за употреба в Р. България със Заповед №РД 11-426/09.03.2018 г. на БАБХ и разрешение №01565-ПРЗ/14.03.2018 г.

Упълномощено лице: инж./гл. специалист РЦ – Стара Загора – тел. за връзка 0886 616070.

Графикът подлежи на промяна при лоши метеорологични условия.