Инфо Зона – 21 05 2021 – Янко Янков: Общинските предприятия са на голяма загуба, темата с тяхното управление е много важна