41 университета приемат с оценка от матура

Оценките от матурите по български език и литература, математика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, чужд език и по някои от останалите предмети ще могат да се използват за вход в 41 висши училища за учебната 2021-2022 година. На практика само 11 университета запазват задължителни приемни изпити на входа.

Тенденцията за признаване на резултатите от държавни зрелостни изпити се запазва и задълбочава. В кампанията миналата година с бележка от матура се влизаше в 38 университета у нас, въпреки че от изпитните варианти на изхода на гимназията тогава отпаднаха цели автори – заради принудителното онлайн обучение по време на пандемия.

Сега в учебни заведения, които предлагат подготовка по повече професионални направления, с оценката по български и литература може да се кандидатства за над 20 специалности. Такива са Софийският университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновският „Св. св. Кирил и Методий“, Пловдивският „Паисий Хилендарски“, Русенският „Ангел Кънчев“, Тракийският университет в Стара Загора, Шуменският „Епископ Константин Преславски“ и Югозападният „Неофит Рилски“ в Благоевград.

Оценките от зрелостни изпити важат за всички специалности в УНСС. В Стопанската академия „Димитър А. Ценов“ в Свищов с резултати от всички матури отново ще може да се кандидатства за всички специалности на академията. В Химикотехнологичния и металургичен университет в София зрелостниците ще могат да кандидатстват за 22 различни специалности с резултатите от изпитите по химия и опазване на околната среда, математика, физика и астрономия и български език и литература.

Техническите университети във Варна, Габрово и в София също ще приемат студенти с оценките от матурите по български език и литература, по математика и по физика и астрономия в повечето си специалности.

В Националната музикална академия в София от тази година ще се приема с ДЗИ или с изпит по теория и практика на професията за квалификация в училищата по изкуства за определени специалности. В Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив също има специалности, в които ще може да се кандидатства с оценка от ДЗИ по професия, но там запазват и приемните изпити като равностоен вариант.