Инфо Зона – 02 06 2021 – Журито на „Златната липа“: Фестивалът се утвърди като значимо културно събитие