Съобщение за стрелби на УЦ ”Тюлбето” в Мъглиж

На основание Писмо № 3-1206/ 25.05.2021г. на Командира на военно формирование 22180 – гр. Казанлък уведомяваме населението на Община Мъглиж, че на 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 и 30.06.2021г., за времето от 08.00ч. до 24.00ч., ще се проведат стрелби със стрелково оръжие, бойни машини и артилерийска материална част на УЦ ”Тюлбето”.

С цел недопускане на нещастни случаи, в  района на полигона не се допускат хора, машини и животни.

Преди стрелбата ще бъдат разставени постове на отцепление.

На всички хора, преминаващи през постовете и не изпълнили техните законни искания , ще им бъде потърсена съдебна отговорност на основание чл.389, ал.1 от Наказателния кодекс.