Инфо Зона – 07 06 2021 – Маноил Манев: Да говориш е много лесно, да отговаряш на конкретните факти е много сложно