Уведомление за пръскане с хербецид на 18.06.21 г. по жп линия Симеоновград – Гълъбово